•  
  •  
  •  
  •  

 

 

Квалификация на педагогическите специалисти

Информация за предстоящо обучение на педагогическите специалисти

Тема на обучението: „Гняв  и агресивно поведение в детската градина и в училище - програма с игри“

Място на провеждане:  гр. Пещера, хотел Домейн

частично присъствена, 16 акад. часа (8+8)

Период на провеждане:  10.02.2024 г. — 20.02.2024 г.,

Присъствено : 10.02.2024г, с начален час -12:00ч.

синхронно от разстояние в електронна среда 11.02.2024 до 20.02.2024г.

Неприсъствените часове включват: самоподготовка върху предоставените материали; консултации с лектора след обучението; подготовка и полагане на изпит. Обучителна организация:„ Евроклас-консулт” ЕООД; гр. Пловдив, ул.„Пряпорец” №1,

 тел: 0888630380, e-mail:euroclass@euroclass.bg

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 19