•  
  •  
  •  

 

 

Изяви и постижения на учениците

Спортни постижения

В спортната история на гр. Пещера ще бъдат вписани имената на спортистите от Пещера, които са завоювали призови места в международни, национални и републикански състезания.
На тази страница гордо ще стоят и имената на славейковци: Марияна Цветкова, Марияна Якофова, Теодора Петрова, Алекс Ходжов, Беркан Фейзула, Темистоклис Адамантидис.
Скъпи ,млади хора, бъдете все така упорити, дисциплинирани и уверени в това, което правите. Завладявайте спортните върхови, а ние ще ви подкрепяме и ще ви се радваме, развълнувано поздрави Директорът на ОУ “Петко Славейков”.
 


Национално състезание Многознайко - „Родна реч“

На 17.01.2022г. 30 ученика от от V до VІІ клас от ОУ „П. Р. Славейков“ взеха участие в зимния кръг на Национално състезание Многознайко - „Родна реч". Резултатите са 17 златни медали, 9 сребърни, 3 бронзови и 1 грамота. Целите на състезанието са: да се създадат предпоставки децата да демонстрират в условията на съревнование своите знания, умения и нагласи, да се предоставят възможности за индивидуална изява, да се стимулира практическото приложение на знания в нови и различни от познатите им ситуации, да се насърчи увереност в силите за разрешаване на познавателни проблеми и любознателност към допълнителни страни на учебното съдържание.
Поздравления за учениците и техните учители!