•  
  •  
  •  
  •  

 

 

История

Основно училище „Петко Рачов Славейков” гр. Пещера е следовник на класното училище в града, а по-късно на пещерската прогимназия, открита през 1892/1893 година.

 

В летописната книга на училището са записани светли и вълнуващи събития, открояващи се със сила, обаяние и колоритност:

 

1896 година – е построена старата сграда на пещерската прогимназия със 6 класни стаи.

1897 година –– на тържеството на славянската писменост сградата е официално открита в присъствието на  Алеко Константинов и Михаил Такев.

1897 год. – след смъртта на поета и общественика Петко Р. Славейков  училището приема неговото име

2004 год. – в двора на училището е открита  метеорологична площадка по договор с НИМХ – филиал гр. Пловдив.

2011 год. – е построен нов физкултурен салон

 

В сегашния си вид ОУ „Петко Рачов Славейков” наследява сградата от бившата политехническа гимназия „Климент Охридски” (1979-1980 г.).

 

Днес ОУ „Петко Рачов Славейков” се отличава с наследени и утвърдени традиции в обучението и възпитанието на младите хора.

 

Учебните години преминават под знака на промените, очакванията и нуждите на обществото:

  • Сградата непрекъснато се обновява, материалната база се модернизира, учебния процес не отстъпва от новостите в образованието.
  • Училището се превърна в желана територия – за знания, за възпитание в духа на новото.
  • В открити уроци на общинско и регионално ниво, в читателски конференции, в срещи с именити поети и писатели (Дамян Дамянов, Николай Хайтов, Антон Дончев и др.), в спортни състезания и на големи тържества – концерти, както и с много участия на учители и ученици в живота на града и региона, колективът доказва себе си и убеждава с професионализъм и компетентност, затвърждава позиции сред другите училища в града.
  • Наши възпитаници успешно продължават в по-горна степен образованието си, много от тях постъпват в елитните училища в гр. Пазарджик и гр. Пловдив, в спортни и професионални училища.

 

През последните години училището печели и работи по проекти, с което цели обогатяване на материалната база, разширяване и запълване на свободното време с дейности на учениците в училище и опазване от негативното в живота.