•  
  •  
  •  
  •  

 

 

2023/2024 учебна година

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИТЕ НА УЧИТЕЛИТЕ - СПЕЦИАЛИСТИ С УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЦОУД ПРЕЗ I СРОК НА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВХОДНО РАВНИЩЕ И ПИСМЕНИ ИЗПИТВАНИЯ ЗА I СРОК НА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА  I - IV КЛАС

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ЧАС НА КЛАСА ПРЕЗ I СРОК НА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ РАБОТИ ЗА I СРОК НА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДМЕТИ С УЧЕНИЦИТЕ I - IV КЛАС ЗА I СРОК НА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДМЕТИ С УЧЕНИЦИТЕ V - VII КЛАС ЗА I СРОК НА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕСТОВЕ - ПИСМЕНИ ИЗПИТВАНИЯ В V - VII КЛАС ПРЕЗ I СРОК НА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНИЯ ЧАС ЗА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ I СРОК НА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА

ГРАФИК НА УЧИТЕЛИТЕ В ГРУПИТЕ ЦОУД ЗА ВОДЕНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ, ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ ПРЕЗ ПЪРВИЯ СРОК НА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА