•  
  •  
  •  

 

 

Екип

Училищно ръководство:

Пенка Христоскова – Директор

Ася Спасова – Заместник – директор по учебната дейност, преподавател Английски език

 

Начален етап на образоване:

Елена Арнаудова – старши учител начален етап

Зоя Томчева –  учител начален етап

Таня Андреева – старши учител начален етап

Сема Бурнусузова – главен учител начален етап

Ренета Зънгарова – учител целодневна организация на учебния ден

Любка Такева– учител целодневна организация на учебния ден

Рени Атанасова – учител целодневна организация на учебния ден

 

Прогимназиален етап на образование:

Дафинка Чожгова – старши учител Български език и литература

Анелия Мемишева-Ходжова – старши учител Български език и литература

Митка Кавлакова – старши учител Английски език

Невин Салиева – старши учител Математика и ИТ

Гълабинка Ганчева – старши учител Информационни технологии, Математика и Физика и астрономия

Николай Стамболиев – старши учител История и цивилизация, География и икономика

Станка Лупанова – старши учител Музика, Човекът и природата, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда

Щерьо Бадалов – старши учител Физическо възпитание и спорт

Никола Руков – старши учител Изобразително изкуство, Технологии

Красимира Мишева - ръководител ИКТ, старши учител Математика и ИТ

Петър Лютаков – старши учител  целодневна организация на учебния ден

Елена Чиперкова – ресурсен учител

 

АДМИНИСТРАЦИЯ

Наталия Златева – счетоводител

Таня Кукушева – технически изпълнител

Бахтишен Асанова – касиер, домакин