•  
  •  
  •  
  •  

 

 

Екип

Училищно ръководство:

Пенка Христоскова – Директор

Ася Спасова – Заместник – директор по учебната дейност, преподавател Английски език

 

Начален етап на образоване:

Елена Арнаудова – старши учител начален етап

Зоя Томчева –  старши учител начален етап

Таня Андреева – старши учител начален етап

Ренета Кисьова – учител целодневна организация на учебния ден, учител по Химия и опазване на оклната среда

Любка Такева– старши учител начален етап

Рени Атанасова – учител целодневна организация на учебния ден

Розалина Петрова - учител целодневна организация на учебния ден

Васка Коларова - учител целодневна организация на учебния ден

 

Прогимназиален етап на образование:

Дафинка Чожгова – старши учител Български език и литература

Анелия Мемишева-Ходжова – старши учител Български език и литература

Митка Кавлакова – старши учител Английски език

Невин Салиева – старши учител Математика и ИТ

Гълабинка Ганчева – старши учител Информационни технологии, Математика и Физика и астрономия

Николай Стамболиев – старши учител История и цивилизация, География и икономика

Щерьо Бадалов – старши учител Физическо възпитание и спорт

Никола Руков – старши учител Изобразително изкуство, Технологии

Красимира Мишева - ръководител ИКТ, старши учител Математика и ИТ, учител по Човекът и природата

Петър Лютаков – старши учител  целодневна организация на учебния ден

Фаня Колева - учител целодневно организация на учебния ден, учител по Биология и здравно образование

Живко Николов - ресурсен учител

Алис Каспарян - логопед

Живка Балабанова - психолог

Камен Мичев - психолог

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ

Наталия Златева – счетоводител

Таня Кукушева – технически изпълнител и лице, отговарящо за приемането на заявления за предоставяне на достъп до обществена информация

Бахтишен Асанова – касиер, домакин

Любка Такева - упълномощено лице за работа с лични данни