•  
  •  
  •  
  •  

 

 

Екип

Училищно ръководство:

Митка Кавлакова – Временно изпълняващ длъжността директор, преподавател Английски език

 

Начален етап на образоване:

Зоя Томчева –  старши учител начален етап

Любка Такева- старши учител начален етап

Розалина Петрова - старши учител начален етап

Таня Андреева – старши учител начален етап

Васка Коларова - учител целодневна организация на учебния ден

Елена Доркова - учител целодневна организация на учебния ден

Ренета Кисьова – учител целодневна организация на учебния ден

Рени Атанасова – учител целодневна организация на учебния ден

 

Прогимназиален етап на образование:

Анелия Мемишева-Ходжова – старши учител Български език и литература

Ася Спасова– старши учител Английски език

Гълабинка Ганчева – старши учител Информационни технологии, Математика и Физика и астрономияДафинка Чожгова – старши учител Български език и литература

Красимира Мишева - ръководител ИКТ, старши учител Математика и КМИТ

Невин Салиева – старши учител Математика и КМИТ

Николай Стамболиев – старши учител История и цивилизация, География и икономика

Никола Руков – старши учител Изобразително изкуство, Технологии и предприемачество

Фаня Колева - учител Човекът и природата, Химия и опазване на оклната среда, Биология и здравно образование

Щерьо Бадалов – старши учител Физическо възпитание и спорт

Петър Лютаков – старши учител  целодневна организация на учебния денпсихолог

Живко Николов - ресурсен учител

Камен Мичев - психолог

Калина Иванова - психолог/логопед

 

АДМИНИСТРАЦИЯ

Стела Александрова – счетоводител

Таня Кукушева – технически изпълнител и лице, отговарящо за приемането на заявления за предоставяне на достъп до обществена информация

Бахтишен Асанова – касиер, домакин

Любка Такева - упълномощено лице за работа с лични данни