•  
  •  
  •  
  •  

 

 

Бюджет

2023

Отчет на бюджета за периода 01.01 - 31.12.2023 г.

Отчет на бюджета за периода 01.01 - 30.06.2023 г.

 

2022

Бюджет

Отчет на бюджета за периода 01.01 - 31.03.2022 г.

Отчет на бюджета за периода 01.01 - 30.06.2022 г.

Отчет на бюджета за периода 01.01 - 31.12.2022 г.

 

2021

Бюджет

Отчет на бюджета за периода 01.01 - 31.12.2021 г.

Отчет на бюджета за периода 01.01 - 30.09.2021 г.

Отчет на бюджета за периода 01.01 - 30.06.2021 г.

Отчет на бюджета за периода 01.01 - 31.03.2021 г.

 

2020

Бюджет

Отчет на бюджета към 31.12.2020 г.

Отчет на бюджета към 30.09.2020 г.

Отчет на бюджета към 30.06.2020 г.

Отчет на бюджета към 31.03.2020 г.

 

2019

Отчет на бюджета към 30.09.2019 г.

Отчет на бюджета към 31.03.2019 г.

Бюджет

 

Годишен финансов отчет за 2018г.

Баланс за приходите и разходите

Отчет за приходите и разходите

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, на средствата от ЕС и сметките за чужди средства

Обяснителна записка по отчета за изпълнение на бюджета към 31.12.2018г.

Отчет данни по ЕБК за изпълнението на бюджета

 

2018

Отчет на бюджета към 31.12.2018г.

Отчет на бюджета към 30.09.2018г.

Отчет на бюджета към 30.06.2018

Отчет на бюджета към 31.03.2018 г.

Бюджет

 

2017

Касов отчет към 31.12.2017 г.

Касов отчет към 30.09.2017 г.

Касов отчет към 30.06.2017 г.

Касов отчет към 31.03.2017 г.